Selecteer een pagina

Herroepingsrecht

  1. Kindergoed.com (partner)

Wat is het herroepingsrecht en hoe maak ik daar gebruik van?

Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Je hebt na melding van retour nog 14 dagen de tijd om het product te retouren.

  • De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft ge├»nformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  • De waardevermindering van kleren die meer zijn gebruikt dan nodig om de aard, kenmerken en werking te beoordelen kan worden doorberekend aan de consument.

download hier het Formulier voor ontbinding/herroeping

  1. Knuffelparadijs (partner)

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor hygi├źnische producten waarvan de verzegeling is verbroken, zoals ondergoed, erotische artikelen en parfums. Daarnaast geldt voor heliumballonnen dat wanneer u deze retourneert, wij deze niet meer als nieuw kunnen verkopen en de waardevermindering van 100% bij u in rekening wordt gebracht.

U kunt ook gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht. Het invullen van de retourbon is voldoende voor het herroepingsrecht.

Wishlist 0
Continue Shopping